Корватон

Корватон
Корватон

Склад

Корватон форте: 1 таблетка мiстить як дiючу лiкарську речовину: молсидомiн 4 мг.
Iншi компоненти: кросповидон, лактоза, макрогол 6000 (полiетиленглiколь), магнiю стеарат.

Корватон ретард: 1 таблетка мiстить як дiючу лiкарську речовину: молсидомiн 8 мг.
Iншi компоненти: мiкрокристалiчна целюлоза, лактоза, макрогол 6000 (полiетиленглiколь), магнiю стеарат, гiдроване касторове масло.

Показання

Стабiльна та нестабiльна стенокардiя, що супроводжується серцевою недостатнiстю, стенокардiя в гострiй стадiї iнфаркту мiокарда (тiльки пiсля стабiлiзацiї кровообiгу), стенокардiя за наявностi протипоказань до iнших засобiв або при їхнiй непероносимостi, або недостатнiй ефективностi, а також у пацiєнтiв у похилому вiцi.

При тяжкiй хронiчнiй серцевiй недостатностi (слабкiсть серцевого м’язу) в поєднаннi з препаратами дигiталiсу (серцевими глiкозидами) та/або сечогiнними засобами.

Легенева гiпертензiя (пiдвищення тиску в легеневiй артерiї).

Протипоказання

Корватон не слiд застосовувати при гострих розладах кровообiгу (шок, судинний колапс, зниження тискiв заповнення) та при тяжкiй гiпотонiї (систолiчний артерiальний тиск нижче 100 мм рт.ст.).

При свiжому iнфарктi мiокарда Корватон може застосовуватись тiльки пiд найсуворiшим лiкарським контролем i постiйним контролем стану системи кровообiгу.

Корватон не придатний для переривання гострого приступу стенокардiї.

На протязi перших трьох мiсяцiв вагiтностi Корватон слiд застосовувати тiльки за спецiальним призначенням лiкаря.

Неможна застосовувати Корватон при пiдвищенiй чутливостi до будь-якого з складових компонентiв (див. Склад).

Побiчнi дii

Iнодi на початку лiкування Корватоном можуть виникати головнi болi, якi звичайно припиняються при продовженнi лiкування. Головнi болi можна також усунути шляхом iндивiдуального пiдбору дози препарату пiд контролем лiкаря. Якщо в ходi лiкування наступають iншi побiчнi дiї, слiд звернутись до лiкаря, що лiкує.

Пiд час лiкування Корватоном слiд враховувати, що артерiальний тиск у спокої, в першу чергу систолiчний показник, звичайно знижується. У випадку пiдвищеного тиску ця дiя препарату звичайно бiльш виявлена, нiж при нормотонiї або гiпотонiї. За рахунок зниження попереднього навантаження на серце звичайно знижується хвилинний об’єм серця, а також серцевий iндекс, однак завдяки покращенню насосної функцiї у пацiєнтiв з мiокардiальною недостатнiстю, в залежностi вiд вихiдного стану, рiвень цих показникiв зберiгається або пiдвищується.

Корватон може знизити здатнiсть до активної участi в дорожньому русi або до обслуговування машин. Це виявляється особливо виразно на початку лiкування або в поєднаннi з алкоголем.

Пiд час лiкування Корватоном без належного контролю з боку лiкаря може настати зниження артерiального тиску аж до колапсу та шоку. В окремих випадках повiдомлялось про запаморочення, нудоту та реакцiї пiдвищеної чутливостi (наприклад, шкiрянi реакцiї, астму).

Перехреснi взаємодii з iншими препаратами

Пiд час одночасного прийому Корватону з iншими судинорозширюючими засобами (вазодилататори, антагонiсти кальцiю), препаратами, що знижують артерiальний тиск (антигiпертензивнi засоби), та алкоголем можливе пiдсилення судинорозширюючого ефекту цих засобiв.

Дозування та спосiб застосування

Звичайно, якщо не призначено по iншому, приймати по 1 таблетцi Корватону форте 2-4 рази на день.

В iндивiдуальному порядку, в залежностi вiд ступеня тяжкостi, можливе призначення знижених дозувань. При цьому звичайно достатньо приймати 2 мг молсидомiну 2-3 рази на день (вiдповiдає 1/2 таблетки Корватону форте). Звичайно лiкування починають з цього дозування.

Звичайно, якщо не призначено по iншому, залежно вiд ступеню тяжкостi захворювання та реакцiї пацiєнта, приймати по однiй таблетцi Корватону ретард 1 – 2 рази на день.

В особливих випадках можливе призначення 3 х 1 таблетцi Корватону ретард, в бiльш легких випадках достатньо 1/2 таблетки Корватону ретард 2 рази на день.

Приймати таблетки Корватону ретард потрiбно вранцi або, вiдповiдно, вранцi та ввечерi, запиваючи великою кiлькiстю рiдини. Прийом не обов’язково пов’язаний з прийомом їжi.

Зберiгання

Захищати таблетки вiд дiї свiтла. Зберiгати при температурi не вище 25оС.
Пiсля закiнчення строку зберiгання, який вказано на упаковцi, препарат застосовувати не слiд.
Зберiгати лiки в недосяжному для дiтей мiсцi!

Форма випуску

30 таблеток Карватону форте.
30 таблеток Карватону ретард.

Телфаст

Телфаст
Телфаст

Cклад

Телфаст 120: кожна таблетка містить 112 мг активного інгредієнта фексофенадіна (як 120 мг фексофенадін гідрохлорида).

Таблетки також містять допоміжні речовини: мікрокристалічну целюлозу, прежелатинізований кукурудзяний крохмаль, кроскармелозу натрія, магнія стеарат, гіпромелозу, повідон, титана діоксид (Е171), колоїдний безводний кремній, макроголь 400 та заліза оксид (Е172).

Телфаст 180: Кожна таблетка містить 168 мг активного інгредієнта фексофенадіна (як 180 мг фексофенадін гідрохлорида).

Таблетки також містять допоміжні речовини: мікрокристалічну целюлозу, прежелатинізований кукурудзяний крохмаль, кроскармелозу натрія, магнія стеарат, гіпромелозу, повідон, титана діоксид (Е171), колоїдний безводний кремній, макроголь 400, заліза оксид (Е172) та заліза гідроксид (Е171).

Показання

Таблетки Телфаст 120 показані для послаблення симптомів, що пов’язані із сезонним алергічним рінітом у дорослих та дітей, старших 12 років.

Таблетки Телфаст 180 показані для послаблення симптомів, що пов’язані із сезонним алергічним рінітом та хронічною ідіопатичною уртикарією (кропивниця) у дорослих та дітей, старших 12 років.

Протипоказання

Телфаст 120 та 180 протипоказані пацієнтам, які мають доведену гіперчутливість до будь-якого інгредієнта препарату (див. Перелік інгредієнтів).

Особливі вказівки

Перед вживанням препарату необхідно порадитись із лікарем, у випадках:

існуючої вагітності
бажаної вагітності
годування дитини грудним молоком.
Тести довели, що Телфаст не викликає сонливості, тому Ви можете керувати автомобілем під час вживання цього препарату. Однак зрідка можуть виникати виключення, тому перед керуванням автомобілем або виконанням робіт, що потребують концентрації уваги, необхідно пересвідчитись, що Телфаст не впливає на Вас небажаним чином.

Дозування та застосування

Дорослі та діти віком 12 років та старше повинні приймати одну таблетку раз на день.
Таблетки приймають, запиваючи водою, незалежно від вживання їжі. Немає необхідності корекції дозування Телфасту для пацієнтів похилого віку, а також для паціентів з порушенням видільної та печінкової функцій.

Лікарська взаємодія

Якщо одночасно з Телфастом Ви вживаєте шлункові препарати, які містять алюміній та магній, їх необхідно приймати через 2 години після Телфасту. Це пов’язано із тим, що вони можуть зменшувати кількість препарату, яка всмокталась.

Побічні дії

При тестуванні можливими побічними ефектами Телфаста були головний біль, запаморочення, сонливість та нудота, але ступінь їх вираженості не перевищував такого для таблеток плацебо.
При виявленні будь-яких незвичайних або неочікуваних ефектів звертайтесь до Вашого лікаря.

Строк зберiгання

Не використовуйте препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на коробці.
Зберігайте препарат в місцях, недосяжних для дітей.

Хьохст Меріон РУссел сьогодні

Хьохст Меріон РУссел сьогодні
Хьохст Меріон РУссел сьогодні

Хьохст Мерiон Руссель – свiтовий лiдер
в розробцi та виробництвi фармацевтичних препаратiв

Концерн Хьохст Мерiон Руссель займає ведуче мiсце серед свiтових виробникiв фармацевтичної промисловостi. Вiн був створений в результатi злиття фармацевтичного вiддiлення нiмецького акцiонерного товариства Хьохст АГ, французької фармацевтичної компанiї Руссель Уклаф i американської компанiї Мерiон Меррел Дау.

Дослiдницька дiяльнiсть проводиться в трьох країнах: Нiмеччинi, США та Францiї. В США та Нiмеччинi заснованi центри бiотехнологiчних дослiджень. В м. Брiджуотер (Нью Джерсi, США) розташований глобальний центр розробки нових препаратiв. А головний офiс компанiї знаходиться у Франкфуртi на Майнi, Нiмеччина.

Взагалi на сьогоднi Хьохст Мерiон Руссель об‘єднує в собi 76 заводiв i 11 науково-дослiдницьких центрiв. Комерцiйнi органiзацiї Хьохст Мерiон Руссель представленi в бiльш нiж 100 країнах свiту. 38 100 робiтникiв працюють в компанiї в рiзних країнах (данi на 31.12.98)

Глобальна присутність Хьохст Меріон Руссель

Хьохст Мерiон Руссель займає передовi позицiї в розробцi i виробництвi самих рiзноманiтних лiкарських засобiв. На заводах компанiї щорiчно виробляють 75 мiльйонiв упаковок препаратiв. Десятки тисяч квалiфiкованих робiтникiв, жорсткi стандарти якостi виробничого процесу та складний багаторiвневий контроль гарантують якiсть препаратiв Хьохст Мерiон Руссель, яка є визнаною у всьому свiтi.

Всi лiки компанiї Хьохст Мерiон Руссель – оригiнальнi, захищенi торговi марки, створенi на основi найновiших технологiй i наукових розробок. Компанiя щорiчно iнвестує  бiльш нiж мiльярд нiмецьких марок у свої науковi дослiдження, результатами яких стають новi унiкальнi лiкарськi засоби. Синтез препаратiв тримається компанiєю-виробником в таємницi, тому аналогiчнi препарати – дженерики, якi “копiюють” iншi фармацевтичнi виробники, не вiдповiдають оригiнальним щодо ефективностi i якостi.

Одинадцять науково-дослiдницьких центрiв, тридцять три тисячi вчених складають науковий потенцiал компанiї, працюючи над новими iдеями в створеннi лiкарських засобiв. Серед останнiх розробок: препарати для лiкування хвороби Альцгеймера, депресивного синдрому, шизофренiї, вакцини та засоби проти вiрусу СНIДу, лiкi вiд ревматичних захворювань, астми та сiнної лихоманки, синтетичнi iнсулiни, препарати для лiкування цироза печiнки i багатьох iнших захворювань.

Наукова та виробнича дiяльнiсть компанiї Хьохст Мерiон Руссель поширюється, а це означає, що лiкарi в близькому майбутньому поповнять свiй арсенал новими високофективними лiкарськими засобами, а пацiєнти всього свiту отримають надiю на зцiлення вiд колись невилiковних захворювань.