Корватон

Склад

Корватон форте: 1 таблетка мiстить як дiючу лiкарську речовину: молсидомiн 4 мг.
Iншi компоненти: кросповидон, лактоза, макрогол 6000 (полiетиленглiколь), магнiю стеарат.

Корватон ретард: 1 таблетка мiстить як дiючу лiкарську речовину: молсидомiн 8 мг.
Iншi компоненти: мiкрокристалiчна целюлоза, лактоза, макрогол 6000 (полiетиленглiколь), магнiю стеарат, гiдроване касторове масло.

Показання

Стабiльна та нестабiльна стенокардiя, що супроводжується серцевою недостатнiстю, стенокардiя в гострiй стадiї iнфаркту мiокарда (тiльки пiсля стабiлiзацiї кровообiгу), стенокардiя за наявностi протипоказань до iнших засобiв або при їхнiй непероносимостi, або недостатнiй ефективностi, а також у пацiєнтiв у похилому вiцi.

При тяжкiй хронiчнiй серцевiй недостатностi (слабкiсть серцевого м’язу) в поєднаннi з препаратами дигiталiсу (серцевими глiкозидами) та/або сечогiнними засобами.

Легенева гiпертензiя (пiдвищення тиску в легеневiй артерiї).

Протипоказання

Корватон не слiд застосовувати при гострих розладах кровообiгу (шок, судинний колапс, зниження тискiв заповнення) та при тяжкiй гiпотонiї (систолiчний артерiальний тиск нижче 100 мм рт.ст.).

При свiжому iнфарктi мiокарда Корватон може застосовуватись тiльки пiд найсуворiшим лiкарським контролем i постiйним контролем стану системи кровообiгу.

Корватон не придатний для переривання гострого приступу стенокардiї.

На протязi перших трьох мiсяцiв вагiтностi Корватон слiд застосовувати тiльки за спецiальним призначенням лiкаря.

Неможна застосовувати Корватон при пiдвищенiй чутливостi до будь-якого з складових компонентiв (див. Склад).

Побiчнi дii

Iнодi на початку лiкування Корватоном можуть виникати головнi болi, якi звичайно припиняються при продовженнi лiкування. Головнi болi можна також усунути шляхом iндивiдуального пiдбору дози препарату пiд контролем лiкаря. Якщо в ходi лiкування наступають iншi побiчнi дiї, слiд звернутись до лiкаря, що лiкує.

Пiд час лiкування Корватоном слiд враховувати, що артерiальний тиск у спокої, в першу чергу систолiчний показник, звичайно знижується. У випадку пiдвищеного тиску ця дiя препарату звичайно бiльш виявлена, нiж при нормотонiї або гiпотонiї. За рахунок зниження попереднього навантаження на серце звичайно знижується хвилинний об’єм серця, а також серцевий iндекс, однак завдяки покращенню насосної функцiї у пацiєнтiв з мiокардiальною недостатнiстю, в залежностi вiд вихiдного стану, рiвень цих показникiв зберiгається або пiдвищується.

Корватон може знизити здатнiсть до активної участi в дорожньому русi або до обслуговування машин. Це виявляється особливо виразно на початку лiкування або в поєднаннi з алкоголем.

Пiд час лiкування Корватоном без належного контролю з боку лiкаря може настати зниження артерiального тиску аж до колапсу та шоку. В окремих випадках повiдомлялось про запаморочення, нудоту та реакцiї пiдвищеної чутливостi (наприклад, шкiрянi реакцiї, астму).

Перехреснi взаємодii з iншими препаратами

Пiд час одночасного прийому Корватону з iншими судинорозширюючими засобами (вазодилататори, антагонiсти кальцiю), препаратами, що знижують артерiальний тиск (антигiпертензивнi засоби), та алкоголем можливе пiдсилення судинорозширюючого ефекту цих засобiв.

Дозування та спосiб застосування

Звичайно, якщо не призначено по iншому, приймати по 1 таблетцi Корватону форте 2-4 рази на день.

В iндивiдуальному порядку, в залежностi вiд ступеня тяжкостi, можливе призначення знижених дозувань. При цьому звичайно достатньо приймати 2 мг молсидомiну 2-3 рази на день (вiдповiдає 1/2 таблетки Корватону форте). Звичайно лiкування починають з цього дозування.

Звичайно, якщо не призначено по iншому, залежно вiд ступеню тяжкостi захворювання та реакцiї пацiєнта, приймати по однiй таблетцi Корватону ретард 1 – 2 рази на день.

В особливих випадках можливе призначення 3 х 1 таблетцi Корватону ретард, в бiльш легких випадках достатньо 1/2 таблетки Корватону ретард 2 рази на день.

Приймати таблетки Корватону ретард потрiбно вранцi або, вiдповiдно, вранцi та ввечерi, запиваючи великою кiлькiстю рiдини. Прийом не обов’язково пов’язаний з прийомом їжi.

Зберiгання

Захищати таблетки вiд дiї свiтла. Зберiгати при температурi не вище 25оС.
Пiсля закiнчення строку зберiгання, який вказано на упаковцi, препарат застосовувати не слiд.
Зберiгати лiки в недосяжному для дiтей мiсцi!

Форма випуску

30 таблеток Карватону форте.
30 таблеток Карватону ретард.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *