Хьохст Меріон РУссел сьогодні

Хьохст Мерiон Руссель – свiтовий лiдер
в розробцi та виробництвi фармацевтичних препаратiв

Концерн Хьохст Мерiон Руссель займає ведуче мiсце серед свiтових виробникiв фармацевтичної промисловостi. Вiн був створений в результатi злиття фармацевтичного вiддiлення нiмецького акцiонерного товариства Хьохст АГ, французької фармацевтичної компанiї Руссель Уклаф i американської компанiї Мерiон Меррел Дау.

Дослiдницька дiяльнiсть проводиться в трьох країнах: Нiмеччинi, США та Францiї. В США та Нiмеччинi заснованi центри бiотехнологiчних дослiджень. В м. Брiджуотер (Нью Джерсi, США) розташований глобальний центр розробки нових препаратiв. А головний офiс компанiї знаходиться у Франкфуртi на Майнi, Нiмеччина.

Взагалi на сьогоднi Хьохст Мерiон Руссель об‘єднує в собi 76 заводiв i 11 науково-дослiдницьких центрiв. Комерцiйнi органiзацiї Хьохст Мерiон Руссель представленi в бiльш нiж 100 країнах свiту. 38 100 робiтникiв працюють в компанiї в рiзних країнах (данi на 31.12.98)

Глобальна присутність Хьохст Меріон Руссель

Хьохст Мерiон Руссель займає передовi позицiї в розробцi i виробництвi самих рiзноманiтних лiкарських засобiв. На заводах компанiї щорiчно виробляють 75 мiльйонiв упаковок препаратiв. Десятки тисяч квалiфiкованих робiтникiв, жорсткi стандарти якостi виробничого процесу та складний багаторiвневий контроль гарантують якiсть препаратiв Хьохст Мерiон Руссель, яка є визнаною у всьому свiтi.

Всi лiки компанiї Хьохст Мерiон Руссель – оригiнальнi, захищенi торговi марки, створенi на основi найновiших технологiй i наукових розробок. Компанiя щорiчно iнвестує  бiльш нiж мiльярд нiмецьких марок у свої науковi дослiдження, результатами яких стають новi унiкальнi лiкарськi засоби. Синтез препаратiв тримається компанiєю-виробником в таємницi, тому аналогiчнi препарати – дженерики, якi “копiюють” iншi фармацевтичнi виробники, не вiдповiдають оригiнальним щодо ефективностi i якостi.

Одинадцять науково-дослiдницьких центрiв, тридцять три тисячi вчених складають науковий потенцiал компанiї, працюючи над новими iдеями в створеннi лiкарських засобiв. Серед останнiх розробок: препарати для лiкування хвороби Альцгеймера, депресивного синдрому, шизофренiї, вакцини та засоби проти вiрусу СНIДу, лiкi вiд ревматичних захворювань, астми та сiнної лихоманки, синтетичнi iнсулiни, препарати для лiкування цироза печiнки i багатьох iнших захворювань.

Наукова та виробнича дiяльнiсть компанiї Хьохст Мерiон Руссель поширюється, а це означає, що лiкарi в близькому майбутньому поповнять свiй арсенал новими високофективними лiкарськими засобами, а пацiєнти всього свiту отримають надiю на зцiлення вiд колись невилiковних захворювань.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *