Клафоран

Для всередином’язового та
всерединовенного введення

Форми випуску

Клафоран 1 г
флакон мiстить: Цефотаксим, натрiєва сiль ……………. 1,048 г вiдповiдає 1 г Цефотаксиму

Клафоран 0,500 г
флакон мiстить: Цефотаксим, натрiєва сiль ……………. 0,524 г вiдповiдає 0,500 г Цефотаксиму

Клафоран мiстить 2,09 ммоля (або мiлiекв) натрiю на грам цефотаксиму.

Показання

Лiкування тяжких iнфекцiй, обумовлених грамнегативними аеробними мiкроорганiзмами, а також анаеробами (зокрема такими, що вiдносяться до ентеробактерiй), що мають стiйкiсть до багатьох антибiотикiв, але є чутливими до Клафорану.

Клафоран показаний до застосування при широкому спектрi тяжких iнфекцiйних захворювань:

iнфекцiї дихальних шляхiв;
iнфекцiї нирок та сечового тракту;
сепсис, ендокардит, менiнгiт;
iнфекцiї черевної порожнини (перитонiт, iнфекцiї жовчних шляхiв та шлунково-кишкового тракту);
iнфекцiї вуха, горлянки, носа;
гiнекологiчнi iнфекцiї;
iнфекцiї кiстково-суглобного апарату;
iнфекцiї шкiри та м’яких тканин;
гонорея;
рiзнi iнфекцiї в областi реанiмацiї та iнфекцiї новонароджених дiтей, починаючи з перших днiв життя i у дорослих незалежно вiд вiку.
Протипоказання

Класичнi протипоказання включають алергiю до бета-лактамних антибiотикiв; слiд брати до уваги спiввiдношення мiж терапевтичним ефектом i ризиком появи алергiй.

Заходи застереження

У осiб з чутливiстю до пенiцилiнiв при використаннi Клафорану необхiдний суворий медичний нагляд при першiй iн’єкцiї препарату.

У вагiтних жiнок безпека застосування порно hd препарату не дослiджувалась, проте проведенi на тваринах дослiди не виявили наявностi тератогенної дiї.

Дозування

Дозування, шлях введення, частота iн’єкцiй визначаються в залежностi вiд природи i тяжкостi iнфекцiї, стану хворого та чутливостi збудникiв до цефотаксиму.

Побiчнi ефекти

Можливi шкiрянi висипи, що мають алергiчну природу. В рiдких випадках порушення функцiї шлунково-кишкового тракту (пронос). При всерединовенному використаннi можуть мати мiсце флебiти. В рiдких випадках болiснiсть в мiсцях всередином’язового введення.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *