Таривід

Склад та форма випуску

– розчин для iнфузiї: 100 мл у флаконах, 1 мл 1 флакон

– офлоксацин 2 мг 200 мг

– таблетки: 1 таблетка у плівковій оболонці містить 200 мг офлоксацину

Показання

гострi, хронiчнi та рецидивуючi iнфекцiї дихальних шляхiв (бронхiти), якi викликанi Haemophilus influenzae та iншими грамнегативними та полiрезистентними збудниками, а також золотистим стафiлококом;
пневмонiї, якi викликанi кишковою паличкою, клебсiєлою, ентеробактерiями, протеєм, Pseudomonas, легiонелою, стафiлококом;
хронiчнi та рецидивуючi iнфекцiї горла, носа та домашнее порно вуха, особливо такi, якi викликанi грамнегативними збудниками, включаючи Pseudomonas або стафiлокок;
iнфекцiї м’яких тканин та шкiри;
iнфекцiйно – запальнi захворювання органiв черевної порожнини та малого тазу;
iнфекцiї нирок, сечовидiльних шляхiв, статевих органiв, гонорея.
Режим дозування

Доза Таривiду та тривалiсть лiкування залежать вiд складностi та виду iнфекцiї. Доза для дорослих коливається вiд 200 мг до 800 мг, тривалiсть лiкування 7 – 10 днiв.

Доза до 400 мг, як добова разова доза, може призначатись в 1 прийом, краще вранцi.

При неускладнених iнфекцiях нижнiх вiддiлiв сечовивiдних шляхiв препарат призначається по 200 мг на добу.

При тяжких iнфекцiях та недостатнiй чутливостi мiкроорганiзмiв, а також при ускладнених супутнiх факторах дозу пiдвищують до 600 – 800 мг на добу.

У пацiєнтiв з порушеною функцiєю нирок пiдтримуюча доза Таривiду залежить вiд клiренсу креатинiну : при КК 50 – 20 мл/хв вона складає 100 – 200 мг, а при КК менше 20 мл/ хв та при дiалiзi – 100 мг на добу.

При лiкуваннi сальмонельозу тривалiсть лiкування складає 7 – 8 днiв.

При iнфекцiях, якi викликанi бета – гемолiтичним стрептококом, чутливим до Таривiду (наприклад, гнiйна ангiна або бешихове запалення), лiкування слiд продовжувати не менше 10 днiв для запобігання пiзнiм аутоiмунним ускладненням.

Побiчна дiя

З боку ШКТ: бiль у животi, анорексiя, нудота, блювота, дiарея, іноді – транзиторне пiдвищення бiлiрубiну та печiнкових ферментiв в плазмi кровi, iснує ризик розвитку псевдомемранозного колiту.

З боку нервової системи та психiки: зниження швидкостi реакцiї, головний бiль, запаморочення, порушення сну, загальна слабкiсть, в окремих випадках – непевнiсть рухiв, тремор, м’язовi судоми, вiдчуття отерплості та парестезiї в кiнцiвках, яскравi сновидiння аж до нiчних кошмарiв, психотичнi реакцiї в формi збудження, вiдчуття страху, депресiї, галюцинацiї.

З боку органiв відчуття: диплопiя та порушення кольорового зору, порушення смаку, слуху та рiвноваги.

З боку системи кровотворення: анемiя, лейкопенiя, агранулоцитоз, тромбоцитопенiя.

З боку нирок: в окремих випадках – гострий iнтерстицiальний нефрит або порушення азотвидiльної функцiї з деякими пiдвищеннями сечовини та креатинiну.

З боку серцево – судинної системи : тахiкардiя, в окремих випадках при в/в iнфузiї препарату можливе короткочасне зниження АТ, бiль та/або почервонiння в мiсцi iнфузiї та тромбофлебiт.

Алергiчнi та iмунологiчнi реакцiї : висип на шкiрi, сверблячка, фотосенсибiлiзацiя, набряк Квiнке, набряк язика та/або гортанi з можливою асфiксiєю, артралгiї, мiалгiї.

Протипоказання

пiдвищена чутливiсть до офлоксацину та iнших хiнолонових препаратiв;
епiлепсiя;
ураження ЦНС зі зниженим судомним порогом (пiсля черепно – мозкової травми, iнсульту, запальних процесiв в дiлянцi ЦНС);
вiк до 18 рокiв;
вагiтнiсть;
лактацiя.
Особливi вказiвки

Таривiд не рекомендується приймати довше, нiж 2 мiсяцi.

Так як в амбулаторнiй практицi пневмонiї викликаються найчастiше пневмококами, Таривiд у таких випадках не є засобом першого вибору. Вiн також не показаний при ангiнах.

На фоні застосування Таривiду не слiд пiддаватись ультрафiолетовому опромiненню (опромiнення ртутно – кварцевими лампами, без необхiдностi перебувати пiд впливом сонячних променiв).

За рiдким винятком (наприклад, окремi порушення нюху, смаку та слуху) всi побiчнi ефекти Таривiду зникають пiсля вiдмiни препарату.

При розвитку побiчних ефектiв, особливо з боку нервової системи чи алергiчних реакцiй, якi можуть проявитись вже пiсля першого застосування, препарат необхiдно негайно вiдмiнити.

У випадку небезпечного для життя псевдомембранозного колiту, який проявляється важкою дiареєю, що не припиняється навiть пiсля завершення курсу лiкування, Таривiд необхiдно негайно вiдмiнити та почати лiкування препаратами, активними до грампозитивної мiкрофлори, зокрема стафiлококiв, наприклад, ванкомiцином внутрішньо в дозi 250 мг 4 рази на добу, препарати, якi зменшують перистальтику, протипоказанi.

За необхiдностi приймання мiнеральних антацидних або залiзовмiщуючих препаратiв iнтервал мiж їх прийомом та прийомом Таривiду повинен складати близько 2 годин.

Препарат може порушувати здатнiсть пацiєнта займатись потенцiйно небезпечними видами дiяльностi, якi потребують пiдвищеної уваги та швидких психiчних та рухових реакцiй. Уповiльнення швидкостi реакцiї пiдсилюється за умови одночасного прийому алкоголю.

Лiкарська взаємодiя

При одночасному прийомі препарату з мiнеральними антацидами або залiзовмiсними препаратами ефективнiсть Таривiду знижується.

Строк придатностi

Препарат не можна приймати пiсля закiнчення строку придатностi.
Зберiгати лiки в мiсцях, недоступних для дiтей!

Форма випуску

10 таблеток у плiвковiй оболонцi з рискою, а також лiкарнянi упаковки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *